Ayetel Kürsi Meali

Ayetel Kürsi

Ayetel kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. Aynı zamanda bu ayeti namaz dışında dua olarak ihlas süresi, nas süresi ve felak süreleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir.

Ayetel Kürsi Okunuşu

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetel Kürsi Anlamı (Meali)

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Rabbimizin büyüklüğünü ve yüceliğini ifade eden bu ayet bizi Allah’ın izniyle bütün kötülüklerden ve beladan en güzel şekilde korur ve muhafaza eder. Ayette O’nun izni olmadan hiçbir şeyin olmayacağı ve ne kadar koruyucu olduğu anlatılır. Yüce Rabb’in kullarına bahşettiği bu sure bilhassa yatmadan öncesinde kazadan, beladan korunmak amaçlı okunur ve bir işe başlamadan öncesinde Rabb’e sığınmak amaçlı okunur.

Uzunca olmasıyla beraber derin anlamlar barındırmaktadır ve bu manaların tümü de O’nun ilmini içerir . O’nun ilminden hiçbir şeyi bilmeyeceğimiz ve O’nun yüce olduğu belirtilir. Her müslümanın ezberlemesi ve üstelik manasını da çok iyi bilmesi gerekir. Sitemizde Ayetel kürsi meali ile ayetlerin meallerini bulabilir ve okumadan öncesinde neyi anlattığını daha kolay anlayabilirsiniz. Ayetel Kürsi diğer ayetlerden farklıdır ve daha fazla şey anlatır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir